Slanor barkas i Muonio. Kätkäsuando, 1921. Foto: Samuli Paulaharju / Museiverkets Bildsamlingar. Objektinumero: KK3490:2784
Slanor barkas i Muonio. Kätkäsuando, 1921. Foto: Samuli Paulaharju / Museiverkets Bildsamlingar (KK3490:2784)

Bondeliv

Samuli Paulaharju fotograferade böndernas vardag i början av 1900-talet.

Samuli Paulaharjus fotografier har digitaliserats av Museiverket.
Paulaharjus bildsamlingar tog form under hans intervju- och fotograferingsresor i Österbotten, Karelen, Kajanaland och finska Lappland. Han fotograferade också mycket på Nordkalotten.

De flesta av Paulaharjus intervju- och fotograferingsresor ägde rum under skolornas sommarlov åren 1900-1942. Han fotograferade på åtminstone 800 orter och rörde sig uppskattningsvis 80 000 kilometer. Under sina resor tog han sammanlagt 8 300 bilder.
Paulaharju var en självlärd fotograf och framkallade sina negativ själv. Negativen förvaras i Museiverkets bildarkiv. Nästan 1 500 av bilderna har digitaliserats.

Paulaharjus fotografier dokumenterar boendehistoria, jordbrukets utveckling, tjärbränning och andra aspekter av böndernas liv runt om i Finland. Bilderna visar tydligt de regionala skillnaderna även i fråga om byggnadskultur och yrkesutövning.
Paulaharjus respekt för hantverk syns i hans många fotografier där hantverkare, smeder, skomakare och vagnmakare samt kvinnor och barn utför olika sysslor. I hans porträtt märks hans förmåga att skapa en förtroendefull relation till sina motiv - stämningen i bilderna är lugn och naturlig.
Respekten för hantverk har sin grund i hans egen snickarutbildning och familjehistoria. Paulaharju kom från en vagnmästarsläkt. Han betraktade hantverk som konst.

Samuli Paulaharju föddes i Kurikka 1875 och dog i Uleåborg 1944. Han var lärare i slöjd och bildkonst på dövskolan i Uleåborg, kurator för Uleåborgs museums samlingar, författare, dokumenterare av folklig tradition och en utmärkt fotograf. År 1943 fick Paulaharju titeln professor.
Digitaliserade fotografier av Samuli Paulaharju publicerades 2016 på Finna, på adressen museot.finna.fi.

Ritva Veijola-Reipas

Kamera 10-11/2016

Kyrölä spelar fiol. Karlö, 1912. Foto: Samuli Paulaharju / Museiverkets Bildsamlingar

Kyrölä spelar fiol. Karlö, 1912. Foto: Samuli Paulaharju / Museiverkets Bildsamlingar (KK3490:1352)