Olika register

Det finns olika index över bildmaterialet i olika samlingar. Kartoteken och katalogiseringsuppgifterna som tjänar som index finns tillgängliga för kunderna i vår kundbetjäningslokal. Du kan bläddra i systemet Musketti med datorerna i kundbetjäningslokalen.

Olika register på webben

Kuvakokoelmat.fi
Med hjälp av webbtjänsten Kuvakokoelmat.fi kan du bläddra i och undersöka ett urval av de offentliga bildmaterialen i Museiverkets och Finlands sjöhistoriska museums bildsamlingar samt bekanta dig med vårt bildliga kulturarv. Du kan även köpa bildupptagningar och bildspecifika engångsanvändarrättigheter för publicering av önskade bilder från tjänsten. Det lättanvända och mångsidiga söksystemet betjänar såväl forskare, bildjournalister och andra professionella som personer som för första gången bekantar sig med arkivet.

Finna.fi – de finländska museernas samlingar med en sökning
Finna är en användarvänlig webbtjänst som erbjuder tillgång till arkivens, bibliotekens och museernas material och tjänster. Tjänsten upprätthålls av Nationalbiblioteket. En testversion av Finna publicerades i december 2012. Finna utvecklas kontinuerligt och utvidgas med nya funktioner. Nya organisationer ansluter sig till tjänsten stegvis. Nationalbiblioteket har genomfört webbtjänsten i samarbete med arkiv, bibliotek och museer. Finna har byggts upp utifrån VuFind och andra programvaror med öppen källkod. Finna är en del av undervisnings- och kulturministeriets projekt Nationella digitala biblioteket.

Finlands museer online
Finlands museer online är ett öppet söksystem som täcker flera finländska museers samlingar. Du kan söka och bläddra i olika samlingar på en och samma internetadress. Tjänsten omfattar för tillfället information om över 165 000 föremål och bilder.

Förteckningen PIIKA över ritningar till den byggda kulturmiljön
Ritningssamlingen omfattar uppmätnings- och projekteringsritningar av Museiverkets egna ritare och arkitekter och ritare och arkitekter vid Arkeologiska kommissionen samt samlingar som man fått från andra håll. Ritningarna har organiserats enligt ort och av registret framgår vem som har gjort respektive ritning, när den gjorts, dess innehåll samt den använda tekniken. Uppgifterna i registret täcker cirka två tredjedelar av ritningssamlingen. Museiverkets Bildsamlingar administrerar rariteterna i ritningssamlingen. Ansvarig för de övriga ritningarna är Museiverkets arkiv.

Musketti

Museidatasystemet Musketti som utarbetats vid Museiverket är ett system för hantering av samlingarna i vilket man sparar metadata om föremål och bilder i samlingarna samt om anknytande aktörer och åtgärder.

Historiska bildsamlingarnas index

Historiska bildsamlingarnas diarier (ska beställas till påseende)
Materialen i Historiska bildsamlingarna som Museiverkets Bildsamlingar förfogar över och uppgifterna om dem har införts i diarieböcker. Sedan 1995 har bildmaterialen registrerats med hjälp av elektroniska museidatasystem.

Historiska bildsamlingarnas verifikat (ska beställas till påseende)
Uppgifterna om materialen i Historiska bildsamlingarna som Museiverkets Bildsamlingar förfogar över har införts i verifikat.

Historiska bildsamlingarnas bildkataloger (ska beställas till påseende)
Materialen i Historiska bildsamlingarna som Museiverkets Bildsamlingar förfogar över har införts i bildkataloger. Sedan 1995 har bildmaterialen registrerats med hjälp av elektroniska museidatasystem.

Historiska bildsamlingarnas personkartotek
I personkartoteken har registrerats de katalogiserade personbilder som Historiska bildsamlingarna förfogar över i alfabetisk ordning enligt efternamn (födelsenamn och/eller känt artistnamn). Sedan 1995 har bildmaterialen katalogiserats med hjälp av elektroniska museidatasystem.

Historiska bildsamlingarnas negativkataloger
Negativen i Historiska bildsamlingarna som Museiverkets Bildsamlingar förfogar över och uppgifterna om dem har införts i negativkataloger så att varje negativ har getts en egen identifikation. Sedan 2002 har bildmaterialen registrerats med hjälp av ett elektroniskt museidatasystem.

Historiska bildsamlingarnas diakataloger
Diorna i Historiska bildsamlingarna som Museiverkets Bildsamlingar förfogar över och uppgifterna om dem har införts i diakataloger så att varje dia har getts en egen identifikation. Sedan 2002 har bildmaterialen registrerats med hjälp av elektroniska museidatasystem.

Historiska bildsamlingarnas kartotek över donatorer
Överlåtelse-, donations- och lagringsuppgifter om materialen i Historiska bildsamlingarna som Museiverkets Bildsamlingar förfogar över har införts i ett kartotek över donatorer. Sedan 1995 har informationen om upphandlingarna av bildmaterial registrerats med hjälp av elektroniska museidatasystem.

Historiska bildsamlingarnas huvudregister
Innan den elektroniska hanteringen av samlingarna togs i bruk ordnades bildmaterialen i Historiska bildsamlingarna i serier och underserier enligt tema, till exempel personbilder, historia, gårdar, städer, kyrkor, slott och fästningar, landskap, prästgårdar, industri. Sedan 1995 har bildmaterialen katalogiserats med hjälp av elektroniska museidatasystem.

Historiska bildsamlingarnas kartotek och register över privata samlingar
Material i Historiska bildsamlingarnas privata samlingar som Museiverkets Bildsamlingar förfogar över samt uppgifter om dem har införts i separata kartotek och register. Sedan 1995 har bildmaterialen katalogiserats med hjälp av elektroniska museidatasystem.

Historiska bildsamlingarnas konstnärskartotek
I konstnärskartoteket som Museiverkets Historiska bildsamlingar förfogar över har samlats allmän information om såväl verken i samlingarna som andra verk enligt konstnärens namn.

Historiska Bildsamlingarnas kartotek över grafik
Grafikverken i Historiska bildsamlingarna som Museiverkets Bildsamlingar förfogar över och uppgifterna om dem har införts i ett separat kartotek över grafik. Sedan 1995 har bildmaterialen katalogiserats med hjälp av elektroniska museidatasystem.

Historiska bildsamlingarnas kartotek över kartor
Kartorna och planritningarna i Historiska bildsamlingarna som Museiverkets Bildsamlingar förfogar över och uppgifterna om dem har införts i ett separat kartotek över kartor. Sedan 1995 har bildmaterialen katalogiserats med hjälp av elektroniska museidatasystem.

Historiska bildsamlingarnas ikonografiska kartotek (ska beställas till påseende)
I det ikonografiska kartoteket som Museiverkets Bildsamlingar förfogar över har samlats allmän information om kalkmålningar i medeltida kyrkor enligt tema.

Etnologiska bildsamlingarnas index

Etnologiska bildsamlingarnas diarier (ska beställas till påseende)
Materialen i Etnologiska bildsamlingarna som Museiverkets Bildsamlingar förfogar över och uppgifterna om dem har införts i diarieböcker. Sedan 1995 har bildmaterialen registrerats med hjälp av elektroniska museidatasystem.

Etnologiska bildsamlingarnas verifikat (ska beställas till påseende)
Uppgifterna om materialen i Etnologiska bildsamlingarna som Museiverkets Bildsamlingar förfogar över har införts i verifikat.

Etnologiska bildsamlingarnas bildkataloger (ska beställas till påseende)
Materialen i Etnologiska bildsamlingarna som Museiverkets Bildsamlingar förfogar över och uppgifterna om dem har införts i bildkataloger. Sedan 1995 har bildmaterialen registrerats med hjälp av elektroniska museidatasystem.

Etnologiska bildsamlingarnas personkartotek
I personkartoteken har registrerats de katalogiserade personbilder som Etnologiska bildsamlingarna förfogar över i alfabetisk ordning enligt efternamn (födelsenamn och/eller känt artistnamn). Sedan 1995 har bildmaterialen katalogiserats med hjälp av elektroniska museidatasystem.

Etnologiska bildsamlingarnas upphovsmannakartotek
I Etnologiska bildsamlingarnas upphovsmannakartotek som Museiverkets Bildsamlingar förfogar över har upphovsmännen till bilderna (fotograf, tecknare, gravör m.m.) registrerats i alfabetisk ordning enligt namn. Sedan 1995 har bildmaterialen katalogiserats med hjälp av elektroniska museidatasystem.

Etnologiska bildsamlingarnas sakordskartotek
I Etnologiska bildsamlingarnas sakordskartotek som Museiverkets Bildsamlingar förfogar över har bilderna registrerats i huvudklasser enligt ämnesord och i alfabetisk ordning enligt ort. Sedan 1995 har bildmaterialen katalogiserats med hjälp av elektroniska museidatasystem.

Etnologiska bildsamlingarnas topografiska förteckning
I Etnologiska bildsamlingarnas topografiska förteckning som Museiverkets Bildsamlingar förfogar över har bilderna i Etnologiska bildsamlingen registrerats i alfabetisk ordning enligt ort. Sedan 1995 har bildmaterialen katalogiserats med hjälp av elektroniska museidatasystem.

Byggnadshistoriska bildsamlingarnas index

Byggnadshistoriska bildsamlingarnas diakataloger
Diorna i Byggnadshistoriska bildsamlingarna som Museiverkets Bildsamlingar förfogar över och uppgifterna om dem har införts i diakataloger så att varje dia har getts en egen identifikation. Sedan 2000 har diorna registrerats med hjälp av elektroniska museidatasystem.

Byggnadshistoriska bildsamlingarnas negativkataloger
Negativen i Byggnadshistoriska bildsamlingarna som Museiverkets Bildsamlingar förfogar över och uppgifterna om dem har införts i negativkataloger så att varje negativ har getts en egen identifikation. Sedan 2000 har negativen registrerats med hjälp av ett elektroniskt museidatasystem.

Byggnadshistoriska bildsamlingarnas fotografikataloger
Fotografierna i Byggnadshistoriska bildsamlingarna som Museiverkets Bildsamlingar förfogar över och uppgifterna om dem har införts i negativkataloger så att varje foto har getts en egen identifikation. Sedan 2000 har fotografierna registrerats med hjälp av ett elektroniskt museidatasystem.

Finsk-ugriska bildsamlingarnas index

Finsk-ugriska bildsamlingarnas diarier (ska beställas till påseende)
Materialen i Finsk-ugriska bildsamlingarna som Museiverkets Bildsamlingar förfogar över och uppgifterna om dem har införts i diarieböcker. Sedan 1995 har bildmaterialen registrerats med hjälp av elektroniska museidatasystem.

Finsk-ugriska bildsamlingarnas verifikat (ska beställas till påseende)
Uppgifterna om materialen i Finsk-ugriska bildsamlingarna som Museiverkets Bildsamlingar förfogar över har införts i verifikat.

Finsk-ugriska bildsamlingarnas bildkataloger (ska beställas till påseende)
Materialen i Finsk-ugriska bildsamlingarna som Museiverkets Bildsamlingar förfogar över och uppgifterna om dem har införts i bildkataloger. Sedan 1995 har bildmaterialen registrerats med hjälp av elektroniska museidatasystem.

Finsk-ugriska bildsamlingarnas personkartotek
I personkartoteken har registrerats de katalogiserade personbilder som Finsk-ugriska bildsamlingarna förfogar över i alfabetisk ordning enligt efternamn. Sedan 1995 har bildmaterialen katalogiserats med hjälp av elektroniska museidatasystem.

Finsk-ugriska bildsamlingarnas upphovsmannakartotek
I Finsk-ugriska bildsamlingarnas upphovsmannakartotek som Museiverkets Bildsamlingar förfogar över har upphovsmännen till bilderna (fotograf, tecknare, gravör m.m.) registrerats i alfabetisk ordning enligt namn. Sedan 1995 har bildmaterialen katalogiserats med hjälp av elektroniska museidatasystem.

Finsk-ugriska bildsamlingarnas sakordskartotek
I Finsk-ugriska bildsamlingarnas sakordskartotek som Museiverkets Bildsamlingar förfogar över har bilderna registrerats enligt ämnesord i alfabetisk ordning enligt nation, huvudklass och ort. Sedan 1995 har bildmaterialen katalogiserats med hjälp av elektroniska museidatasystem.

Finsk-ugriska bildsamlingarnas topografiska register
I Finsk-ugriska bildsamlingarnas topografiska register som Museiverkets Bildsamlingar förfogar över har bilderna registrerats i alfabetisk ordning enligt region. Sedan 1995 har bildmaterialen katalogiserats med hjälp av elektroniska museidatasystem.

Allmänetnografiska bildsamlingarnas index

Allmänetnografiska bildsamlingarnas diarier (ska beställas till påseende)
Materialen i Allmänetnografiska bildsamlingarna som Museiverkets Bildsamlingar förfogar över och uppgifterna om dem har införts i diarieböcker. Sedan 1995 har bildmaterialen registrerats med hjälp av elektroniska museidatasystem.

Allmänetnografiska bildsamlingarnas verifikat (ska beställas till påseende)
Uppgifterna om materialen i Allmänetnografiska bildsamlingarna som Museiverkets Bildsamlingar förfogar över har införts i verifikat.

Allmänetnografiska bildsamlingarnas bildkataloger (ska beställas till påseende)
Materialen i Allmänetnografiska bildsamlingarna som Museiverkets Bildsamlingar förfogar över har införts i bildkataloger. Sedan 1995 har bildmaterialen registrerats med hjälp av elektroniska museidatasystem.

Allmänetnografiska bildsamlingarnas personkartotek
I personkartoteken har de katalogiserade personbilder som Allmänetnografiska bildsamlingarna förfogar över registrerats i alfabetisk ordning enligt efternamn. Sedan 1995 har bildmaterialen katalogiserats med hjälp av elektroniska museidatasystem.

Allmänetnografiska bildsamlingarnas upphovsmannakartotek
I Allmänetnografiska bildsamlingarnas upphovsmannakartotek som Museiverkets Bildsamlingar förfogar över har upphovsmännen till bilderna (fotograf, tecknare, gravör m.m.) registrerats i alfabetisk ordning enligt namn. Sedan 1995 har bildmaterialen katalogiserats med hjälp av elektroniska museidatasystem.

Allmänetnografiska bildsamlingarnas sakordskartotek
I Allmänetnografiska bildsamlingarnas sakordskartotek som Museiverkets Bildsamlingar förfogar över har bilderna registrerats enligt ämnesord i alfabetisk ordning enligt huvudklass och ort. Sedan 1995 har bildmaterialen katalogiserats med hjälp av elektroniska museidatasystem.

Allmänetnografiska bildsamlingarnas topografiska register
I Allmänetnografiska bildsamlingarnas topografiska register som Museiverkets Bildsamlingar förfogar över har bilderna registrerats i alfabetisk ordning enligt region. Sedan 1995 har bildmaterialen katalogiserats med hjälp av elektroniska museidatasystem.