Menföre i Hattula 8.4.1962 (beskuren bild), Erkki Voutilainen / Maaseudun Tulevaisuus / JOKA / Museiverket. Objektinumero: JOKAMT2On39:4

Maaseudun Tulevaisuus

Tidningen Maaseudun Tulevaisuus grundades 1916. Den har varit huvudorganet för centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK sedan 1917. Den riksomfattande tidningens första och fram till 1970-talet den enda ordinarie fotografen var Erkki Voutilainen som fotograferade för tidningen 1956−1981. Samlingen lagrar ändringar i livet och näringarna på landsbygden från 1920-talet till början av 1980-talet, mekaniseringen av lant- och skogsbruket samt ändringar i landsbygdsmiljön och den byggda miljön. I samlingen finns finländska och utländska nyhets- och personbilder samt MTK:s bilder.

Mera bilder: museovirasto.finna.fi/joka

Läs artiklarna: