Byggnadshistoriska samlingarna

Byggnadshistoriska samlingarna delas in i två delar: byggnadshistoriska bildsamlingarna och rariteter i kulturmiljöns ritningssamlingar.

Tyngdpunkten i lagringen i Byggnadshistoriska bildsamlingarna har legat på inventering och dokumentering av den byggda kulturmiljön och ändringar i den. Utökandet av Byggnadshistoriska bildsamlingarna upphörde med Museiverkets organisationsreform den 1 maj 2011.

Rariteterna i kulturmiljöns ritningssamlingar omfattar gamla, nationellt viktiga ursprungliga byggnads- och uppmätningsritningar som anknyter till den byggda kulturmiljön, och som har uppkommit antingen som ett resultat av den egna verksamheten eller som man fått som donationer.

Finna

Flickr

Facebook