Raritetsamlingar

Sidans innehållsförteckning
Reinhold. Kuvaaja: Soile Tirilä. Objektinumero: V4:107

Raritetsamlingar

I Museiverkets bibliotek finns två specialsamlingar.

Bibliotekets samling av äldre litteratur omfattar omkring fyra tusen verk tryckta före år 1850. I synnerhet historieskrivning, sockenbeskrivningar, reseskildringar samt ekonomisk litteratur och personlitteratur från 1600- och 1700-talen är rikligt företrädda, men samlingen innehåller även tidig Fennica-litteratur, almanackor och akademiska texter.

Samlingen av äldre litteratur ges endast ut för läsesalsbruk. Vissa av böckerna är utställda på Finlands nationalmuseum och andra museer.

Litteratur utgiven före 1850 är katalogiserad i Museiverkets samlingskatalog över äldre litteratur: Libri rari et cari : Museoviraston vanhan kirjallisuuden kokoelmaluettelo = Katalog över Museiverkets samling av gammal litteratur = Catalogue of the collection of antiquarian literature of the National Board of Antiquities / Johanna Lilja (1996)

Det finns en nätversion av boken utgiven 2010, vars text motsvarar den tryckta versionen utan bilder. Nyförvärv av äldre litteratur katalogiseras i databasen HELKA. Platsuppgiften är B R LRC och publikationernas ämnesklassificering är densamma som i boken Libri rari et cari.

Libri rari et cari -samlingskatalogen

I biblioteket finns som en separat samling Byggnadsstyrelsens historiska bibliotek, som innehåller arkitektonisk litteratur från 1700- och 1800-talen. Biblioteket tillhörde från början Intendentskontoret, som inrättades år 1810, och senare dess efterträdare Överstyrelsen för allmänna byggnaderna. Samlingen överläts till Museiverket år 1985.

Byggnadsstyrelsens historiska biblioteks historia och katalog har publicerats i verket: Arkkitehtuurikirjoja Euroopan laidalla : arkkitehtien ammattikirjallisuus Suomen rakennushallinnon piirissä erityisesti Intendentinkonttorin aikakaudella (1810 - 1865) : Kokoelmahistoriaa ja aineistoluetteloita /  Jarkko Sinisalo (2006) 

Den litteratur som publicerats efter år 1850 och före år 1900 beskrivs i databasen Helka. Samlingens kod är R.