Fotomontage av biografernas neonskyltar i Helsingfors i september 1934. Foto: Aarne Pietinen Oy / Museiverkets Bildsamlingar / Bildbehandling Keijo Laajisto. Objektinumero: HK19670603:13594
Fotomontage av biografernas neonskyltar i Helsingfors i september 1934. Foto: Aarne Pietinen Oy / Museiverkets Bildsamlingar (HK19670603:13594) Bildbehandling Keijo Laajisto

Släkten Pietinen i spegeln

Släkten Pietinen tog bilder på nationens brytningstid.

Fotografsläkten Pietinen har på ett unikt sätt lagrat fenomen och händelser i Finlands historia särskilt under 1930- och 1940-talen. Ideologisk entusiasm, kristider, välmående och krigstida fasor, arkitektur och kultur samt bildsamlingar för att föras ut i världen i turismsyfte.

Efter kriget år 1918 anlände det andligt upprörda tillståndet som följde på första världskriget till Finland. Efterkrigstidens generation flydde tillvarons börda och sin rotlöshet genom den nya erans rörelser och ideal.

Under republikens första febrila period av återuppbyggnad väcktes de stenfyllda städerna till nytt liv. I stället för natur fylldes landskapet av människobyggda nya ståtliga städer och fabriker med skorstenar som sträckte sig upp mot himlen.

Den nya tidens stämning syntes i hänförelsen över stadens elektriska belysning och det hektiska livet på gatorna – i städernas norrsken. I detta vetenskapens och konstens brytningsskede sökte och skapade man den nya moderna västerländska människan.

Släkten Pietinens bilder öppnar en inblick i tidsperiodens förändringar i det andliga livet och kulturen. De modernistiska riktningarna som reste sig mot den gamla erans traditioner visar sig i släkten Pietinens produktion som omspänner hela kulturfältet med allt från bildkonst och arkitektur till musik, litteratur, dans och teater. Via tidningar och tidskrifter förmedlades kännedomen om nationens och dess medborgares upplevelser och mål, prestationer och besvikelser, hot och olyckor till den ständigt växande skaran.

De ögonblick bilderna fryser läses genom olika tidsperioders föränderliga perspektiv. På det här viset får tolkningen alltid nya tids- och kulturbundna skikt.

Bilderna öppnar sig för oss som en sammanfattning av de sociala betydelser och symboler som vi skriver vår historia utifrån med de värderingar och attityder som inpräntats i oss. Tolkningarna öppnar vyer till de politiska dimensionerna i att minnas och i minnena, till vad vi har velat berätta om vårt förflutna för samtiden och vad som har förblivit i de stora berättelsernas marginaler.

Hur har vi velat se oss själva och hur vill vi att andra ser oss? Hur verklig eller overklig är den där bilden?

Den under våren 2017 publicerade boken Peilissä Pietiset berättar om de intressanta skedena i fotografsläktens historia samt deras betydelse i den finska fotografins historia. Boken sammanställer ett omfattande urval av släkten Pietinens produktion.

Hannu Häkkinen

Kamera 4-5/2017

Översvämning i Gloet i augusti 1934. Foto: Aarne Pietinen Oy / Museiverkets Bildsamlingar / Bildbehandling Keijo Laajisto

Översvämning i Gloet i augusti 1934. Foto: Aarne Pietinen Oy / Museiverkets Bildsamlingar (HK19670603:13354) Bildbehandling Keijo Laajisto