Museovirasto 063 Vaaka

Lån av arkeologiska föremål till utställningar

Den som önskar låna föremål ur de arkeologiska samlingarna till en utställning kan gärna rådgöra om saken med de arkeologiska samlingarnas intendent innan den officiella förfrågan om lån skickas in. Förfrågan ska göras i god tid. Vi rekommenderar att förfrågan skickas in minst sex månader innan föremålet behövs.

Förfrågan om lån, inklusive en lista över de föremål som önskas, skickas till adressen kirjaamo@museovirasto.fi. I förfrågan ska framgå till vilken utställning man vill låna föremålen, i hurdana lokaler utställningen kommer att hållas och för vilken tid man vill låna föremålen. Utställningslokalen ska vara övervakad och uppfylla de krav som föremålen ställer. Föremålen dokumenteras innan de lånas ut. Metallföremål och andra ömtåliga föremål genomgår en konditionsbedömning.  Ibland kan man behöva konservera föremålen. Detta tar tid.

Museiverket fakturerar en hanteringsavgift för framtagning och förpackning av föremål samt återbördande av dem till samlingarna. Kostnader tillkommer även för konditionsbedömning och konservering. Museiverket fastställer försäkringsvärden för föremålen. Utgående från dessa tecknar låntagaren en försäkring för tiden för transporten och utställningen. Lånetiden är vanligtvis högst fem år, varefter man kan anhålla om tilläggstid.