Dokumentering av årsdagen för terrorattacken i Åbo 18.8.2018. Demonstration anordnad av Kansallismielisten liittouma. Mauri Peltokangas håller ett minnestal. I förgrunden medlemmar ur Nordiska motståndsrörelsen. Foto: Hannu Häkkinen / Museiverket. Objektinumero: HK8124:207
Dokumentering av årsdagen för terrorattacken i Åbo 18.8.2018. Demonstration anordnad av Kansallismielisten liittouma. Mauri Peltokangas håller ett minnestal. I förgrunden medlemmar ur Nordiska motståndsrörelsen. Foto: Hannu Häkkinen / Museiverket (HK8124:207)

Att dokumentera nutiden

Museerna dokumenterar dagens fenomen och händelser.

Museiverkets Bildsamlingar och Finlands nationalmuseum dokumenterar nutida fenomen och händelser. Nutida dokumentering görs bland annat genom att intervjua, samla in material, fotografera och videofilma. Målet är att man med hjälp av museernas samlingar och arkiv kan undersöka, förstå och berätta om såväl historien som nutida fenomen och händelser. Dokumenteringen görs tillsammans med andra museer och arkiv samt aktiva frivilliga. Alla ska ha en möjlighet att delta i värdebestämningen av kulturarvet. Av kulturarvssektorn kräver detta en öppen dialog om vad i vår tid är sådant som är viktigt att dokumentera och bevara.

Museiverket har dokumenterat undantagstillstånd i samhället samt olika fenomen och händelser i årtionden. Till exempel dokumenterades andra världskrigets år och lågkonjunkturen på 1990-talet genom fotografier och i slutskedet av kriget 1918 samlade man ihop en helhet om flera hundra föremål från Helsingfors åt Finlands nationalmuseum.

Museernas nutida dokumentering kompletterar den bild av vår tid, dess fenomen och händelser som bevaras till exempel via nyhetstidningar och tidskrifter. Vår tid är mättad med fotografier och videor, men vad allt av detta bevaras permanent för kommande generationer? En central fråga som museernas samlingar och arkiv står inför är de historiska källornas representativitet och omfattning. Hur omfattande berättar de om vår mångsidiga och mångfasetterade historia? För att dokumentera en helhetsbild tar man ännu mer hänsyn särskilt till perspektiven för olika minoriteter samt mot- och subkulturer.

I museernas egen dokumentering strävar man efter att synliggöra samhälleliga och sociala fenomen och händelser via vilka bilden av denna tid byggs. Det är av yttersta vikt att rikta strålkastaren mot sådana fenomen och händelser som i annat fall skulle riskera att förbli osynliga, och bevara dessa som en del av vår gemensamma historia. Samtidigt deltar museerna även i samhällsdebatten om vår egen tids värden och inställningar.

Material hörande till museernas och arkivens nutida dokumentering finns för påseende i webbtjänsten FINNA, www.finna.fi.

Hannu Häkkinen

Kamera 9/2020

Dokumentering av demonstrationen Turkiet ut ur Rojava 19.10.2019 i Helsingfors (begränsad detalj). Polisen använde elchockvapen vid demonstrationen mot Turkiets militära aktioner i kurdernas självstyrelseområde. Foto: Hannu Häkkinen / Museiverket

Dokumentering av demonstrationen Turkiet ut ur Rojava 19.10.2019 i Helsingfors (begränsad detalj). Polisen använde elchockvapen vid demonstrationen mot Turkiets militära aktioner i kurdernas självstyrelseområde. Foto: Hannu Häkkinen / Museiverket (HK8189:29)